Yi Jia International Mendermakan RM20,000 Ke House Of Joy

Kuala Lumpur, 7 Oktober 2015, Yi Jia International menyuntik dana sebanyak RM20,000 untuk menubuhkan sudut pembelajaran, pembelian buku, alat tulis dan bekalan harian untuk House of Joy, oleh itu anak-anak di sana akan mempunyai persekitaran pembelajaran dan kehidupan yang ideal di mana asas yang baik akan diletakkan untuk masa depan mereka.

Pengasas dan Pengerusi YJ Antarabangsa Datuk George Guo Bing Ting mengetuai pasukan yang terdiri daripada kira-kira 100 orang, termasuk pengurusan kanan, pengedar dan kakitangan syarikat dari Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong dan Thailand untuk melawat Rumah Anak Yatim Amanah. Mereka menyampaikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak.

YJ International mengendalikan perniagaan dengan konsep “perusahaan harus menanggung tanggungjawab kebajikan awam”. Setiap tahun, syarikat ini membantu organisasi amal yang memerlukan di dalam rantau dan negara yang berlainan dengan semangat, “Datang dari masyarakat, kembali kepada masyarakat”.

Pada hari itu, Encik George Guo Bing Ting menyampaikan derma “Corner Learning” kepada House of Joy.

House of Joy telah dibentuk 23 tahun yang lalu, dan kini ia menyediakan perlindungan untuk 130 orang orang tua dan anak-anak yang cacat mental. Encik George Guo Bing Ting menunjukkan kekagumannya terhadap dekan Rumah Anak Yatim yang telah bertahan dalam menjalankan yatim piatu selama 23 tahun.

Meninggalkan Warisan Cinta untuk Generasi Seterusnya.

Dia berkata, bukan sahaja kita harus mempunyai semangat dan sikap untuk melakukan perbuatan baik, tetapi juga kita mempunyai cinta yang berkekalan.

“Sentiasa berdiri bersama kasih sayang” adalah budaya Yi Jia, kita akan menyebarkan budaya kepada generasi masa depan dan menghidupkan kerjaya yang tak terhitung jumlahnya!

House of Joy adalah organisasi kedua di Malaysia yang dibiayai oleh Yi Jia International selepas rumah anak yatim Shalom.

Kami sangat berharap agar kami dapat membantu lebih banyak orang yang kurang bernasib baik sementara prestasi perniagaan kami sentiasa dipertingkatkan. Bagi kerjaya kebajikan awam Yi Jia International, ia akan berkembang dengan lebih baik dan lebih baik dan kita akan meninggalkan warisan kejayaan untuk generasi akan datang.

china daily 04