Latihan Elit Kemuncak Kejayaan Antarabangsa Ke-23 [Malaysia]

Dari 11 Mac hingga 13 Mac 2016, Yi Jia International berjaya mengadakan Latihan Elit Kemuncak Kejayaan Antarabangsa ke-23 di Malaysia.

2016031101